Guanajuato

Esperanto

La nomo “Guanajuato” venas el la purepeĉa lingvo kaj signifas “loko aŭ monteto de ranoj”, ĝi troviĝas en la centro de la lando, ĉe 430 km for de Meksikurbo. Guanajuato estas mina, bela urbo, “Juvelo de Ameriko”, ĝia famo kaj riĉeco estas danke al la eltrovo de riĉaj vejnoj de arĝento kaj oro. Dum la prahistorio en la regiono loĝis la ĉiĉimekoj, “los chichimecas”. Oficiale oni fondis ĝin en 1570 kaj en 1741 la reĝo Felipe V de Hispanio nomis ĝin “urbo”.
Dum la regado de la prezidanto Benito Juárez, Guanajuato estis dum iom da tempo la ĉefurbo de la lando. En 1903 la generalo Porfirio Díaz, en tiu tempo prezidanto de la Respubliko, inaŭguris la “Teatro Juárez”, la “Parlamenta Palaco” (Palacio Legislativo), la “Monumento pri Paco”, “La Monumento Memore al Hidalgo” kaj la “Akvujo de la Esperanto” (Presa de la Esperanza). En 1945 la lernejo de la ŝtato konvertiĝis Universitato de Guanajuato. En 1953 oni komencis reprezenti interaktojn pri Cervantes, kiuj originis en 1972 la kreaĵon de la plej ĉefa arta kaj kultura evento de Latin-Ameriko, la “Internacia Festivalo Cervantino” (Festival Internacional Cervantino)
Pro ĝiaj historikaj monumentoj kaj apudaj minoj, la UNESCO nomis Guanajuaton kiel “Urbo patrimonio de la homaro” en 1988.

Muzeoj;
Regiona Muzeo de Guanajuato / Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas
Historika konstruaĵo, escenejo de la sendependenco de Guanajuato. Tie oni trovas diversajn halojn kun kolektoj de ĝia evoluo ekde antaŭ la hispankonkera epoko. Horaro: Marde ĝis sabate inter la 10ª kaj la 18ª h. Dimanĉe inter la 10ª kaj la 15ª h.

Muzeo de la Mumioj / Museo de las Momias
Tie oni montras verajn mumiojn, spontane kaj nature. Eble tiu stato estas tiel pro la kalkŝtona kaj argila tero de la civila mortejo. Horaro: Lunde ĝis dimanĉe inter la 9ª kaj la 18ª h.

Ikonografikaĵo de Quijote / Iconográfico del Quijote
Oni inaŭguris ĝin en 1987, la muzeo enhavas kolekton de prentraĵoj, desegnoj, tapiŝoj, moneroj, skulpturoj kaj porcelanaĵoj, kiuj estas dediĉitaj al Don Quijote, José Luis Cuevas kaj Salvador Dalí. Horaro: Marde ĝis sabate inter la 10ª kaj la 18:30 h. Dimanĉe inter la 10ª kaj la 14:30 h.

Mineralogio / Mineralogía
Tie oni trovas 20,450 specimenojn da mineraloj, kiuj devenas el la tuta mondo. Enhave estas unu el la plej riĉaj muzeoj de tiu ĉi ĝenro. Horaro: Lunde ĝis vendrede inter la 8 :30 h kaj 15 :30 h.

Muzeo pri la Inkvizicio / Museo de la Inquisición
Ĝi estas en granda ekskampadejo de la 17ª jarcento, kie la vizitantoj konos la torturilojn, kiujn oni uzis dum tiu epoko. Horaro: Lunde ĝis vendrede inter la 10ª kaj 17ª h.

Muzeo pri Pípila / Museo del Pípila
Ĝi estas ene de la monumento, kie vi povas koni la vivon kaj historion de tiu ĉi historika persono. Horaro: Lunde ĝis dimanĉe inter la 11ª kaj 19ª h.

Turismaj lokoj en Guanajuato:
Ĝardeno de la unueco / Jardín de la Unión
Estas bela, triangula parko kaj renkontiĝejo de la loĝantoj; marde kaj vendrede oni povas ĝui tie tradician muzikon de Guanajuato post la 19ª h.

Teatro Juárez
Oni konsideras ĝin kiel unu el la plej belaj teatroj de Meksiko. Horaro: Marde ĝis dimanĉe inter la 9ª kaj 13:45 h kaj inter la 17ª kaj la 19:45 h.

Placo pri la Paco / Plaza de la Paz
Duontriangula placo, en sia centro estas bronza monumento kun bazo el ŝtonmino kaj marmoro. Oni faris ĝin kun la celo soleni la finon de la sendependenca batalo.

Universitato de Guanajuato / Universidad de Guanajuato
Ĝi estis lernejo – gastejo en 1732. Estas la centro de la akademia aktiveco plej grava en la ŝtato, krome ĝi stimulas artajn kaj kulturajn aktivecojn.

Merkato Hidalgo / Mercado Hidalgo
Konstruaĵo komence de la 20ª jarcento, Porfirio Díaz inaŭguris ĝin en 1910. La fasado estas el rozkolora ŝtonmino, ene oni povas aĉeti tipajn dolĉaĵojn kaj manartaĵojn.

Strateto de la kiso / Callejón del Beso
Du balkonoj faras romantikan angulon, inter ili estas nur 69 centimetroj. Fama strateto pro ama legendo.

Momumento memore al “El Pípila” / Monumento a “El Pípila”
Honore al Juan José de los Reyes Martínez plej bone konata kiel “El Pípila”, historika persono je la komenco de la 19ª jarcento. Ekde la mirejo, oni povas vidi kaj ĝuj preskaŭ la tutan urbon de Guanajuato.

Baziliko de nia sinjorino de Guanajuato / Basilica de Nuestra Señora de Guanajuato
La fasado havas barrokan stilon, ene de la basiliko oni povas admiri la antikvan figuron de la ĉefa virgino de la urbo, ĝi estis donaco de la reĝo Carlos I kaj de sia filo Felipe II de Hispanio.

Mino de Rayas / Mina de Rayas
Ĝi nomiĝas tiel pro la nomo de hotisto Juan de Rayas, kiu trovis la minon en 1550, ĝi estas la unua mino el Guanajuato.

Mino de Cata / Mina de Cata
Ĝi havas belan templon, oni konstruis ĝin en la 18ª jarcento. La fasado estas el rozkolora ŝtonmino kaj la stilo estas baroka.

Eskperimentita Mino “El Nopal” / Mina Experimental “El Nopal”
Oni uzas ĝin didaktike kaj por gvidvizitoj de turistoj.

Artaj kaj Kulturaj Eventoj:
Universitata Festivalo kaj Foiro de la libro / Festival Universitario y Feria del Libro
Artaj kaj kulturaj eventoj organizataj de la Universitato de Guanajuato, kiuj okazas ĵus semajno antaŭ pasko.

Internacia Festivalo pri Mallonga Kino / Festival Internacional de Cine Expresión en Corto
En julio okazas la plej granda konkursata kaj agnoskita festivalo pri mallonga kino en Latinameriko.

Internacia Festivalo Cervantino / Festival Internacional Cervantino
Estas montro de la plej elstarita aĵoj pri muziko, opero, teatro, danco, manartaĵoj, kino kaj literaturo. Ĝi okazas en oktobro.

Festivalo Guanajuato pri Balono / Festival Guanajuato en Globo
Estas la plej antikva kaj granda aerostatika festivalo en Latinoameriko, estas en novembro kaj partoprenas internaciaj stiristoj.

Por havi pli da informoj vidu la retpaĝon http://www.guanajuato-travel.com/guanajuato.html Bedaŭrinde tiu ĉi estas nur en la hispana.

Español

La palabra “Guanajuato” viene del purepecha que significa “lugar o cerro de ranas”, la ciudad se encuentra en el centro del país, aproximadamente a 430 kilómetros de la ciudad de México. Guanajuato es una hermosa ciudad minera, Joya de América, que debe su fama y su fortuna al descubrimiento de ricas vetas de oro y plata. En la época prehispánica la región estuvo habitada por los Chichimecas. Oficialmente fue fundada en 1570 y en 1741 Guanajuato recibió el título de Ciudad por el Rey Felipe V de España.
Durante el régimen del presidente Benito Juárez fue temporalmente capital de la República. En 1903 el general Porfírio Díaz, entonces presidente de México, inauguró el Teatro Juárez, el Palacio Legislativo, el Monumento a la Paz, el Monumento a Hidalgo y la Presa de la Esperaza. En 1945 el Colegio del Estado se convirtió en la Universidad de Guanajuato. En 1953 se empiezan a representar los Entremesés. Cervantinos que dieron origen en 1972, a la creación del máximo evento artístico y cultural de América Latina, el Festival Internacional Cervantino.
Por sus monumentos históricos y minas adyacentes, Guanajuato es declarado por la UNESCO en diciembre de 1988, como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Museos
Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas
Edificio histórico, escenario de la independencia, en su interior diferentes salas con colecciones de la evolución desde la época prehispánica. Horario: martes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs., domingos de 10:00 a 15:00hrs.

Museo de las Momias.
Se muestran cuerpos momificados de manera espotánea y natural, posiblemente por el tipo de tierra caliza, arcillosa del Pateón Civil. Horario: Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00hrs.

Iconográfico del Quijote
Fue inaugurado en 1987 y contiene una colección de pinturas, grabados, dibujos, tapices, monedas, esculturas y porcelanas dedicadas a Don Quijote así como de José Luis Cuevas y Salvador Dalí. Horarios: de martes a sábado de 10:00 a 18:30hrs., domingos de 10:00 a 14:30.

Mineralogía

Cuenta con 20,450 muestras de minerales de todas partes del mundo, es uno de los más ricos en su género. Horarios: lunes a viernes de 8:30 a 15:30.

Exhacienda del Cochero (Museo de la Inquisición)
Localizado en una exhacienda del siglo XVII, donde el visitante conocerá los instrumentos de tortura que fuerón utilizados en esa época. Horario: lunes a domingo de 10:00 a 19:00hrs.

Museo del Pípila
Está instalado al interior del monumento, donde podrán conocer la vida e historia del personaje histórico. Horario: lunes a domingo de 11:00 a 19:00 hrs.

Atractivos Turísticos
Jardín de la Unión
Es un bello parque tríangular. Es un lugar de reunión para los guanajuatenses; los jueves y domingos se alegran con música de la banda del Estado a partir de las 19:00hrs.

Teatro Juárez
Es cosiderado uno de los más hermosos treatros de México. Fue inaugurado en 1903 por el General Porfirio Díaz. Horario: martes a domingo de 9:00 a 13:45 y de 17:00 a 19:45hrs.

Plaza de la paz
Plaza semi triangular
en el centro de ésta se encuentra un monumento de bronce con base de cantera y mármol hecho para conmemorar el fin de la guerra Independencia.

Universidad de Guanajuato
Fue escuela-hospicio en 1732. Es el centro de la actividad académica más importante del Estado;además de ser promotora de actrividades artísticas culturales.

Mercado Hidalgo
Construcción de principios del siglo XX,Fue inaugurado en 1910 por el presidente Porfirio Díaz. Su fachada es de cantera rosa. En su interior se pueden adquirir dulces típicos y artesanías

Callejón del Beso
Romántico rincón formado por dos balcones separados
por sólo 69 centímetros. Famoso por la leyenda de amor.

Monumento a El Pípila
En honor de Juan José de los Reyes Martínez
apodado el Pípila quien realizó el 28 de Septiembre de 1810, en la primer
batalla de la independencia incendiando la puerta de la Alhóndiga de
Granaditas Horario: lunes a domingo de 8:00 a18:00 hrs.

Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato
Su fachada es de estilo barroco manierista, en el interior se puede admirar la antigua figura de la virgen patrona de la ciudad que fue obsequio del rey Carlos l y su hijo Felipe ll de España.

Mina de Rayas:
Debe su nombre al arriero Juan de Rayas quien la descubrió en 1550, siendo la primera mina de Guanajuato. Su tiro de 420 mts. es considerado uno de los más grandes del mundo.

Mina de Cata:
Tiene un hermoso templo cuya construcción data del siglo XVll. Su fachada en cantera rosa es de estilo barroco.

Mina Experimental El Nopal:
Se utiliza con fines didácticos y para visitas guiadas para el turismo de la ciudad de Gunajuato, cuenta con guías capacitados y seguro de accidentes.

Eventos Artístico-Culturales
Festival Universitario y feria del libro (Previo a Semana Santa)
Eventos artísticos y culturales organizados por la Universidad de Guanajuato.

Festival Internacional de Cine Expresión en Corto (Julio)
Es el Festival de cortometraje y documental más grande, reconocido y competitivo de Latinoamérica.

Festival Internacional Cervantino: (Octubre)
Es una muestra de lo más dastacado que existe en música, ópera; teatro, danza, artes, plásticas, cine y literatura.

Festival Guanajuato en Globo (Noviembre)
Festival aerostático más grande dE Latinoamérica y más antiguo con pilotos internacionales.

Si requieres más información consulta la página http://www.guanajuato-travel.com/guanajuato.html

*Casi la totalidad de la información viene del folleto “Consejo Municipal de Turismo” del Estado de Guanajuato.

MEF: Meksika Esperanto FederacioMEF: Meksika Esperanto Federacio

MEF: Meksika Esperanto FederacioMEF: Meksika Esperanto Federacio

MEF: Meksika Esperanto FederacioMEF: Meksika Esperanto Federacio

 
 

AdjuntoTamaño
Uxmal_160.jpg3.44 KB