Pasporta Servo

La Pasporta Servo estas gastiga servo por la tutmonda Esperanto-parolantaro. Ĝi estas ege grava servo kaj ni ĝojus se vi povus aliĝi al tiu servo. Se vi mem ne volas stari en la libro por gastigantoj bv. sendi al ni viajn kontaktinformojn. Kaze de demandoj el eksterlando ni kontaktos vin.

Grava estas ke tute ne estas bezonata bonegaj kondiĉoj. Se vi ekz. ne havas ekstran dormĉambron au nur havas matraceton kaj ne ekstran liton tute ne gravas. Ankau ne estas bezonata grandega loĝejo por la Pasporta Servo. Multe pli gravas estas ke vi ofertas vian hejmon al Esperanto-parolantoj el la mondo. La Pasporta Servo estas bonega ebleco por konatiĝi kun aliaj kulturoj kaj kutimoj.

Bv. informi nin, se vi ankau pretus akcepti membrojn de Venezuela Esperanto-Asocio okaze de bezono.

Ĝeneralajn informojn pri la Pasporta Servo vi trovas ĉe: http://www.tejo.org/ps/ps_lingv/ps_es.htm